Hvordan vi jobber

Hvert kundeoppdrag er unikt og krever en særskilt tilnærming. De beste løsningene trekker alltid på solid innsikt, bred kommunikasjonsfaglig kompetanse, stort engasjement og målrettet kreativitet. Vår virksomhetsforståelse og gjennomføringskraft gjør oss til rådgivere som er strategiske i det operative arbeidet. Vi er en sparringspartner som lytter aktivt, bidrar til gode beslutninger og skaper effekt for kundene våre.

Vi har bred og tung kommunikasjonsfaglig erfaring. Vi er store nok til å håndtere enhver utfordring og små nok til å snu oss raskt. Vi er tett på kunden, både som rådgiver, seniorrådgiver og partner. Ikke minst, vi er ett av bransjens mest internasjonalt orienterte. Gjennom et globalt nettverk av samarbeidspartnere skreddersyr vi team for å løse enhver kommunikasjonsutfordring – uavhengig av landegrenser.

Deich

Tett på fag, tett på folk

Ønsket om å komme tettere på kommunikasjonsfaget var årsaken til at WergelandApenes ble grunnlagt i 2011. Siden den gang har vi samlet rådgivere med bred erfaring fra ledende selskaper, byråer og politikken. Felles for alle er at vi mener at kommunikasjon er avgjørende for at virksomheter skal nå sine mål. Kommunikasjon blir stadig viktigere, og virksomheters vekstmuligheter er avhengig av hvordan de oppleves av kunder, ansatte og omverdenen for øvrig.

Vi bor på Telegrafen i Kongens gate 21. Det er vi stolte av. Vi får høre at vi har så god kaffe - kom og prøv selv!