Virksomhetskommunikasjon

Virksomheter er avhengige av å gjøre seg forstått og bygge troverdighet. Både blant interne og eksterne interessenter. Lederkommunikasjon, endringsledelse og posisjonering er ofte sentralt. God finansiell kommunikasjon er uunnværlig for å oppnå tillit i kapitalmarkedene. Målet er alltid det samme; å operasjonalisere en virksomhetsstrategi slik at den når sine mål, både internt og eksternt. Vår erfaring strekker seg fra omstillingsprosesser i direktorater til lederbytter i store virksomheter. Innenfor fagområdet virksomhetskommunikasjon, tilbyr vi blant annet:

 • Lederprofilering og coaching
 • Endringsledelse
 • Interessentanalyse
 • Omdømmeanalyse
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Utarbeidelse av årsrapport
 • Presentasjonsteknikk og medietrening
 • Internkommunikasjon, strategi og operative tiltak
 • Lederkommunikasjon
 • Identitets- og kulturbygging
 • Strategisk rådgivning

Virksomhetsutvikling

Det eneste forutsigbare er at det vil bli endringer. WergelandApenes er registrert som forretningsrådgivere. Vi har omfattende erfaring i å både utvikle strategier og implementere dem. Noen av våre mest spennende leveranser har vært framtidsscenarier med flere tiårs perspektiv. For noen er dette en for lang horisont, men for store deler av offentlige virksomheter og mange som arbeider innenfor infrastruktur trenger man lange perspektiver for å lykkes med å gjøre eller forberede endringer i tide. Vi er vant til å samarbeide med andre fagmiljøer og får best resultater i godt samarbeid med oppdragsgiver. Vi tilbyr:

 • Innsikt og analyse
 • Scenariearbeid
 • Virksomhetsplaner
 • Forretningsplaner
 • Implementering
 • Alle operative grep dekket av andre fagområder

Kriserådgivning

Øvelser, planer og systemer gjør en organisasjon robust i møte med en krise. Ofte trengs det også en kultur for å forutse og kunne håndtere kriser. Vi har noen hundre øvelser og planer bak oss. Vi har bistått kunder i mer enn 100 reelle kriser, og representerer flere av de store forsikringshåndteringsaktørene i Europa. Dessuten har vi et av Europas mest erfarne kriseteam med sertifiserte rådgivere tilgjengelig 24 timer i døgnet. Under fagområdet kriserådgivning, tilbyr vi blant annet:

 • Beredskaps- og kriseplan
 • Risikodialog/analyse
 • Løpende krisebistand
 • 24/7-beredskap
 • Medieovervåking og -rapportering
 • Kriseøvelse
 • Kriseoppfølging
 • Krisekommunikasjon i sosiale medier

Medietrening og presentasjonsteknikk

Trening gjør mester i møte med media, store eller små publikum, på fysiske eller digitale scener. Vi bygger kunnskap, forståelse og ferdigheter, understøttet av praktiske treninger. Vi skreddersyr kurs, foredrag og individuell coaching etter oppdragsgivers behov. Målet er at den enkelte skal føle økt mestring, trygghet og engasjement i møte med omverden. Vi har gjennomført mer enn 200 medietreninger de siste årene og har også deltatt i Folkeopplysningen på NRK som eksperter på medietrening og formidling. Vi tilbyr:

 • Medietrening
 • Budskapsutvikling
 • Virkemidler for god historiefortelling
 • Retorikkforståelse
 • Presentasjonsteknikk i et fysisk format
 • Presentasjonsteknikk i et digitalt format
 • Hvordan anvende presentasjonsverktøy
 • Forskningsformidling

PR

PR og markedskommunikasjon er klassiske kommunikasjonshåndverk. En god historie har både substans og relevans, og fortelles til dem som burde høre den. Vi lager gode historier og god kommunikasjon hver dag. Innenfor fagområdet PR, tilbyr vi blant annet:

 • PR-plan og -strategi
 • Innholdsproduksjon og innholdsmarkedsføring
 • Medieanalyse og medieovervåking
 • Medierigg og -innsalg
 • Utvikling av merkevareplattform
 • Merkevarebygging
 • Operativ gjennomføring av PR-plan og strategi

Samfunnskontakt

Forretningsforståelse og kommunikasjonsarbeid er best kombinert med samfunnsforståelse. Vi gjør oppdragsgiverne våre i stand til å nå sine mål overfor samfunn, forvaltning og politikk. Innenfor fagområdet samfunnskontakt, tilbyr vi blant annet:

 • Relasjonsplan
 • Interessentkartlegging
 • Meningsmåling
 • Omdømmeundersøkelse
 • Politisk analyse og utredning
 • Aktøranalyse
 • Strategiutvikling
 • Informasjons- og holdningskampanje
 • Drift av sekretariat
 • Samfunnsansvar og CSR
 • Debattrening

Digital kommunikasjon

I dagens kommunikasjonslandskap er digitale og sosiale kanaler en viktig del av selskapers kommunikasjon. Vi bistår med utviklingen av strategier og planer, produserer innhold og styrker virksomhetens synlighet i digitale flater. Innenfor fagområdet digital kommunikasjon, tilbyr vi blant annet:

 • Digital strategi
 • Strategi for sosiale medier og operativ implementering av tiltak
 • 24-timers drift
 • Innholdsproduksjon
 • Markedsføring og annonsering av innhold
 • Søkemotoroptimalisering av nettsider og tekst
 • Videoproduksjon
 • Prosjektledelse ved implementering av nye, digitale kanaler

Kampanjer

For at en kampanje skal være effektiv, ha effekt og endre holdninger og atferd, kreves det grundig forarbeid og fokus på budskapsutvikling og målgruppesegmentering. Kreative tiltak er også essensielt for å skape en god kampanje og sette den ut til livs. Vi bidrar med strategiutvikling, rådgivning og prosjektledelse for å sikre at en kampanje blir virkningsfull. Innenfor fagområdet kampanjer, tilbyr vi blant annet:

 • Innsikt i målgrupper og kanalvalg
 • Situasjonsanalyse
 • Målsetting og målgruppesegmentering
 • Konsept- og idéutvikling
 • Produksjon av kampanjeelementer
 • Implementering av kampanjetiltak
 • Pre- og posttesting
 • Resultatmåling
 • Prosjektledelse