Virksomhetskommunikasjon

Corporate, finans- eller selskapskommunikasjon. Et viktig fagområde har mange navn. Målet er det samme; å operasjonalisere en virksomhetsstrategi slik at den når sine mål, både internt og eksternt. Lederkommunikasjon, endringsledelse og posisjonering er ofte sentralt. Vår erfaring strekker seg fra omstillingsprosesser i direktorater til lederbytter i store virksomheter. Innenfor fagområdet virksomhetskommunikasjon, tilbyr vi blant annet:

 • Lederprofilering og coaching
 • Endringsledelse
 • Interessentanalyse
 • Omdømmeanalyse
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Utarbeidelse av årsrapport
 • Presentasjonsteknikk og medietrening
 • Internkommunikasjon, strategi og operative tiltak
 • Lederkommunikasjon
 • Identitets- og kulturbygging
 • Strategisk rådgivning

Kriserådgivning

Øvelser, planer og systemer gjør en organisasjon robust i møte med en krise. Vi har mer enn 150 kriseøvelser og kriseplaner bak oss, og vi har bistått kunder i mer enn 100 reelle kriser. Dessuten har vi et av Europas mest erfarne kriseteam tilgjengelig 24 timer i døgnet. Innenfor fagområdet kriserådgivning, tilbyr vi blant annet:

 • Beredskaps- og kriseplan
 • Risikodialog/analyse
 • Løpende krisebistand
 • 24/7-beredskap
 • Medieovervåking og -rapportering
 • Kriseøvelse
 • Kriseoppfølging
 • Krisekommunikasjon i sosiale medier

PR

PR og markedskommunikasjon er klassiske kommunikasjonshåndverk. En god historie har både substans og relevans, og fortelles til dem som burde høre den. Vi lager gode historier og god kommunikasjon hver dag. Innenfor fagområdet PR, tilbyr vi blant annet:

 • PR-plan og -strategi
 • Innholdsproduksjon og innholdsmarkedsføring
 • Medieanalyse og medieovervåking
 • Medietrening og budskapstrening
 • Medierigg og -innsalg
 • Utvikling av merkevareplattform
 • Merkevarebygging
 • Operativ gjennomføring av PR-plan og strategi

Samfunnskontakt

Forretningsforståelse og kommunikasjonsarbeid er best kombinert med samfunnsforståelse. Vi gjør oppdragsgiverne våre i stand til å nå sine mål overfor samfunn, forvaltning og politikk. Innenfor fagområdet samfunnskontakt, tilbyr vi blant annet:

 • Relasjonsplan
 • Interessentkartlegging
 • Meningsmåling
 • Omdømmeundersøkelse
 • Politisk analyse og utredning
 • Aktøranalyse
 • Strategiutvikling
 • Informasjons- og holdningskampanje
 • Drift av sekretariat
 • Samfunnsansvar og CSR
 • Debattrening

Digital kommunikasjon

I dagens kommunikasjonslandskap er digitale og sosiale kanaler en viktig del av selskapers kommunikasjon. Vi bistår med utviklingen av strategier og planer, produserer innhold og styrker virksomhetens synlighet i digitale flater. Innenfor fagområdet digital kommunikasjon, tilbyr vi blant annet:

 • Digital strategi
 • Strategi for sosiale medier og operativ implementering av tiltak
 • 24-timers drift
 • Innholdsproduksjon
 • Markedsføring og annonsering av innhold
 • Søkemotoroptimalisering av nettsider og tekst
 • Videoproduksjon
 • Prosjektledelse ved implementering av nye, digitale kanaler

Kampanjer

For at en kampanje skal være effektiv, ha effekt og endre holdninger og atferd, kreves det grundig forarbeid og fokus på budskapsutvikling og målgruppesegmentering. Kreative tiltak er også essensielt for å skape en god kampanje og sette den ut til livs. Vi bidrar med strategiutvikling, rådgivning og prosjektledelse for å sikre at en kampanje blir virkningsfull. Innenfor fagområdet kampanjer, tilbyr vi blant annet:

 • Innsikt i målgrupper og kanalvalg
 • Situasjonsanalyse
 • Målsetting og målgruppesegmentering
 • Konsept- og idéutvikling
 • Produksjon av kampanjeelementer
 • Implementering av kampanjetiltak
 • Pre- og posttesting
 • Resultatmåling
 • Prosjektledelse