Rune Mørck Wergeland L2 A1766b
Seniorrådgiver og partner

Rune Mørck Wergeland

Rune Mørck Wergeland er en operativ strateg med særlig vekt på virksomhetsrådgivning, kriserådgivning og strategisk analyse.

Han har mer enn 20 års erfaring som rådgiver for norske og internasjonale offentlige og private virksomheter. Han har arbeidet med samferdsel, energi, teknologi, forskning og offentlig sektor. Tidligere har Wergeland hatt ulike posisjoner i NRK, blant annet som desksjef og kriseansvarlig.

Rune er utdannet innen kommunikasjon og journalistikk, organisasjonspsykologi og beslutningsledelse. Han er mye brukt som foredragsholder, mentor for både toppledere og de midt i karrieren. Wergeland har også en rekke styreverv i og utenfor Norge.