D01 A2286b
Rådgiver

Øyvind Normann

Øyvind Normann sin kjernekompetanse er myndighetskontakt, organisasjonsutvikling og strategisk posisjonering, med erfaring fra fiskeribransjen, retail, reiseliv og Arbeiderpartiet.

Tidligere har Øyvind jobbet for både Buskerud Arbeiderparti og AUF, senest som kommunikasjonsrådgiver opp mot valget. Han jobbet med Public Affairs i Geelmuyden Kiese før han begynte i WergelandApenes, og fikk erfaring med områder som fiskerinæringen, helseteknologi og krisekommunikasjon. Øyvind var også utleid i et halvt år som bransjedirektør for Virke Reiseliv.

Gjennom stillingen som bransjedirektør bistod Øyvind reiselivsbedrifter med praktiske, økonomiske og juridiske spørsmål gjennom koronanedstengningen fra desember 2021, og har representert bransjen i internasjonale samarbeidsorganisasjoner og i politisk arbeid. I tillegg bestod stillingen av å lede og koordinere to styrer for reiseliv i Virke, gjennom å arrangere styremøter, forberede og sette agenda og utarbeide en strategi for deres videre arbeid.

Øyvind er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, og har tidligere vært medlem av Operasjon Dagsverks Hovedkomité og senere sittet i styret i samme organisasjon, styret i Europeiske Studenter i Oslo og han har mangeårig styreverv i AUF i Buskerud.