Elin Ytterdahl Tohje L2 A1827b
Seniorrådgiver og partner

Elin Ytterdahl Tohje

Elin Ytterdahl Tohje jobber strategisk og operativt med virksomhets- og lederkommunikasjon, internkommunikasjon, kulturbygging, strategiarbeid, krisekommunikasjon og omdømmebygging.

Elin har i over 20 år jobbet som rådgiver for en rekke norske og internasjonale virksomheter. Hun har bred bransjeerfaring, men har de siste årene jobbet spesielt innen næringsmiddel, helse og arbeidsliv.

Hun har ledet og gjennomført små og store strategiprosesser, både som kommunikasjonsansvarlig i private virksomheter, men også som rådgiver for private og offentlige virksomheter. Elin har lang erfaring som rådgiver og sparringspartner for toppledere og har de siste årene spesielt erfaring i å utvikle virksomheter med lederkommunikasjon, internkommunikasjon og kulturbygging som sentrale drivere. Hun har utdannelse fra BI innen økonomi, jus og markedsføring.