Arne Andreas Opheim L2 A1959b
Seniorrådgiver

Arne Andreas Opheim

Arne Andreas Opheim sin kjernekompetanse er strategisk budskapsutvikling, retorikk og bærekraft- og samfunnskommunikasjon.

Arne har en lang og bredt sammensatt kommunikasjonskompetanse fra mange ulike samfunnsområder og sektorer. Hans retorikkfaglige utgangspunkt betyr at han har en strategisk tilnærming og en godt utstyrt verktøykasse i møte med alle kommunikasjonsutfordringer. Arne er særlig opptatt av godt og grundig innsiktsarbeid, god og presis budskapsutvikling og levende formidling.

Arne har jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Dinamo PR, der han blant annet har ledet strategiarbeid, kampanjearbeid og langsiktig PR- og posisjoneringsarbeid for store kunder innen både offentlig og privat sektor. Han har også bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i flere organisasjoner og har jobbet mye med problemstillinger rundt likestilling, miljø og klima. Arne har en master i retorikk fra Københavns Universitet og har studert medievitenskap, norsk og norsk tegnspråk ved Universitetet i Oslo.